Termina el verano y los roedores ya lo saben, DESCUENTOS en artículos para el control de roedores

Subsidies en hulp

PROCEDURE IN421G voor "Steun voor hernieuwbare energieprojecten"

CM STORES & INNOVATIVE BUSINESS S.L is een bedrijf dat zich volledig bewust is van zorg voor het milieu en duurzaamheid. Als gevolg van dit engagement is een aanvraag ingediend voor de IN421G-procedure voor "Steun voor hernieuwbare energieprojecten", medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van het Feder Galicia 2014-2020-programma.

De belangrijkste doelstellingen van de steunaanvraag van het bedrijf CM STORES & INNOVATIVE BUSINESS S.L zijn het starten van de overgang naar een koolstofarme economie en het verhogen van de deelname en distributie van hernieuwbare energie voor thermisch gebruik, met name biomassa in overeenstemming met het Plan voor Hernieuwbare Energie (2011-2020).

De goedkeuring van de genoemde aanvraag resulteert in de installatie van een biomassa-gebaseerd airconditioningsysteem in de kantoren van ons bedrijf gelegen aan Avenida de Lugo nr. 98 in Taboada (Lugo), wat zal bijdragen aan het verminderen van de milieueffecten aangezien het een hernieuwbare, niet-vervuilende energiebron is die helpt bij het verminderen van CO2-emissies.

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met Bijlage XII, punt 2.2 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, wordt gemeld dat dit een project is dat financieel wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Energie-instituut van Galicië (INEGA) en de Xunta de Galicia.

Xunta de Galicia Inega Feder